Açık Rıza Metni
İlgili Kişi Başvuru Formu
Kişisel Verilerilerin Korunması Kapsamında İlgili Kişilerle Yapılacak Başvuru Sayfasına Eklenecek Metin
Kişisel Verileriln İmhası ve Saklanmasına Dair Şirket Politikası
Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Genel Aydınlatma Metni
Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması’na Dair Şirket Politikası